Κοινωνιολογία Υγείας

Το παρόν βιβλίο εστιάζει σε ένα εξαιρετικής σημασίας ζήτημα στο πλαίσιο της κοινωνιολογίας της υγείας. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η διαδικασία της επικοινωνίας και της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ γιατρού και ασθενούς καθώς και οι παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την εν λόγω επαγγελματική σχέση. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο βιβλίο για ερευνητές και επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη φροντίδα και την ποιότητα ζωής ασθενών με χρόνιες παθήσεις.

Καλή σας ανάγνωση!