Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών

Οι φοιτητές του Τμήματος Αθλητικών Επιστημών του SCG παρακολούθησαν σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με την Rescue Training International. Το σεμινάριο διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου Αθηνών. Η Rescue Training International (http://rescuetraining.gr) παρέχει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα Πρώτων Βοηθειών που πληρούν τις διεθνείς σχετικές δημοσιεύσεις και τα πρωτόκολα παροχής φροντίδας. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να εκπαιδευτούν οι φοιτητές του προγράμματος Αθλητικών Επιστημών του SCG ώστε να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν περιστατικά ή τραυματισμούς όπως ρινορραγίες, εξαρθρώσεις, κατάγματα, υποθερμίες κ.α. οι φοιτητές που παρακολούθησαν το σεμινάριο παρέλαβαν από την Rescue Training Εκπαιδευτικό κιτ, Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών και Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης.