ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΔΡΑΣ: Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

Η ακαδημαϊκή υπεύθυνη του Τμήματος Ψυχολογίας του SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος, καθ. Αφροδίτη Παπαϊωάννου-Σπυρούλια, και Επιστημονική Συνεργάτις του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, συμμετείχε στη συγγραφή του συλλογικού έργου με επιμέλεια των Χ. Ζιούβας και Χ. Κατάκη, Άνδρας: H Σιωπηρή Επανάσταση. Το εν λόγω βιβλίο εστιάζει στην υπό διαμόρφωση, νέα ανδρική ταυτότητα μέσα από ποικίλες οπτικές γωνίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κλινική εμπειρία των συγγραφέων και συνεργατών, όπως και στην ερευνητική τους δραστηριότητα στο πεδίο της Ψυχολογίας και της Ψυχοθεραπείας του Άνδρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα από τα κεφάλαια που συνέγραψε η καθ. Αφροδίτη Παπαϊωάννου-Σπυρούλια, με τίτλο «Οι αλλαγές στην ανδρική ταυτότητα: Ανιχνεύοντας τάσεις και εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο τα τελευταία 40 χρόνια – Μια ερευνητική ματιά», όπου σκιαγραφείται το σύνολο των ‘σιωπηρών’ αλλά ‘ρητών’ αλλαγών στην ανδρική ταυτότητα.