ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Συγχαρητήρια στην κα Ιόλη Πανίδη, ακαδημαϊκή υπεύθυνη του Μάστερ στις Αθλητικές Επιστήμες, η οποία συμμετείχε στο 11ο Διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Φυσιολογίας της άσκησης, σε συνεργασία με το 6ο Διεθνές συνέδριο του Strength and Conditioning Society, που διεξήχθη στο κτήριο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στην Αθήνα κατά το διάστημα 19-22 Οκτωβρίου.

Η κα Πανίδη Ιόλη απέσπασε το πρώτο βραβείο προφορικής παρουσίασης με την εργασία με τίτλο: “GASTROCNEMIUS MEDIALIS FASCICLE LENGTH IN FEMALE ATHLETES OF DIFFERENT MATURITY STATUS” με συν-συγγραφείς τους: Bogdanis G.C., Gaspari V., Terzis G., Donti A., Konrad A., Donti O.