Συμμετοχή του SCG στο 17o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας

Το Τμήμα Ψυχολογίας του SCG-Επιστημονικού Κολλεγίου Ελλάδος ( https://scg.edu.gr/psychologia/ ) θα συμμετάσχει δυναμικά στις εργασίες του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, στις 15-19 Μαΐου 2019. Συγχαρητήρια στον φοιτητή του μεταπτυχιακού προγράμματός μας στην Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολογία, κο Βίκτωρα Μελικόπουλο, στη φοιτήτρια του μεταπτυχιακού προγράμματός μας στη Συμπεριφορική Γνωσιακή Θεραπεία, κα Ιωάννα Φεράτι, και στις επιβλέπουσες καθηγήτριές τους, κ.κ. Αφροδίτη Παπαϊωάννου-Σπυρούλια και Εύη Καραγεώργου, για τις κάτωθι πρωτότυπες συμμετοχές:

  • Μελικόπουλος, Β. & Παπαϊωάννου-Σπυρούλια, Α. (2019). Διερευνώντας τη σημαντικότητα της σειράς κωδικοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τις ψευδείς μνήμες από παραπληροφόρηση. Εστιάζοντας στις ατομικές διαφορές.
  • Μελικόπουλος, Β. & Παπαϊωάννου-Σπυρούλια, Α. (2019). Ιχνηλατώντας τους νευροβιολογικούς μηχανισμούς της Συνέντευξης Κινητοποίησης (Motivational Interviewing) σε διαταραχές εθισμού.
  • Παπαϊωάννου-Σπυρούλια, Α. (2019). Η σύνθεση της χρήσης ιχνογραφήματος και της επιλογής κάρτας ως μέσο αναστοχασμού των εκπαιδευόμενων ειδικών ψυχικής υγείας στη διδασκαλία εισαγωγικών εννοιών του ψυχαναλυτικού μοντέλου.
  • Παπαϊωάννου-Σπυρούλια, Α. & Kαραγεώργου, Ε. (2019). Ιχνηλατώντας την αναγκαιότητα της εποπτείας στην Ψυχοθεραπεία υπό το πρίσμα των τριών βασικών διαστάσεών της: ‘Διάλογος’ ψυχοθεραπευτριών διαφορετικής προσέγγισης με κοινό ‘τόπο’ θέασης.
  • Φεράτι, Ι., Παπαϊωάννου-Σπυρούλια, Α. & Kαραγεώργου, Ε. (2019). Διερευνώντας τη σημασία των ορίων στη συμβουλευτική/ψυχοθεραπευτική διαδικασία από την οπτική του εκπαιδευόμενου συμβούλου/ψυχοθεραπευτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τις ενημερώσεις στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.elpse2019.gr