Συμπεριφορική Ιατρική

Το παρόν βιβλίο αξιολογεί την επιστήμη της συμπεριφορικής ιατρικής παρουσιάζοντας τις προοπτικές που είναι αναγκαίες για την πρόοδο του συγκεκριμένου τομέα. Τα κεφάλαια καλύπτουν συλλογικά μία ποικιλία στη θεματολογία και μπορούν να διαβαστούν με οποιαδήποτε σειρά.

Στο πλαίσιο της συγγραφής αυτού του βιβλίου, εξετάζεται ο ρόλος των πεποιθήσεων για την υγεία καθώς και των γνώσεων για την ασθένεια. Επίσης, συζητούνται θέματα που σχετίζονται με την επικοινωνία γιατρού – ασθενούς. Περιλαμβάνονται το κάπνισμα και η χρήση αλκοόλ, η διατροφική συμπεριφορά, η άσκηση, ο έλεγχος υγείας, το άγχος και η ασθένεια, η διαχείριση του πόνου, ο ρόλος της ψυχολογίας σε όλη τη διάρκεια της νόσου και τέλος η μέτρηση της κατάστασης υγείας και της ποιότητας ζωής.

Το βιβλίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για ερευνητές και επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη φροντίδα ασθενών με χρόνια πάθηση π.χ. γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, φοιτητές στους τομείς της ιατρικής, της νοσηλευτικής, της ψυχολογίας ή της κοινωνικής εργασίας, οικονομολόγους υγείας και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη δημόσια υγεία.