ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Το SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι αναγνωρισμένο* Κολλέγιο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα  του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

Το Κολλέγιο λειτουργεί στο Κολωνάκι και προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου στους τομείς: Ψυχολογία, Αθλητικές Επιστήμες, Μετάφραση, Διερμηνεία, Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες και Μετάφραση.

* ΑΡ. ΑΔ. 145848/Κ1/5-9-17 | ΦΕΚ 3273/Β/18-9-17

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα, βεβαίωση φοίτησης και πιστωτικές μονάδες (credits).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, στους φοιτητές απονέμεται το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ισοδυναμίας του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού τους από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Οι απόφοιτοι αναγνωρισμένων Κολλεγίων που έχουν παρακολουθήσει πανεπιστημιακά προγράμματα και έχουν αποκτήσει πτυχία ή μεταπτυχιακά αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ΦΕΚ 2813/Β/4-7-2019).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων
και των μεταπτυχιακών μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.