ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Το SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι αναγνωρισμένο* Κολλέγιο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα  του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

Το Κολλέγιο λειτουργεί στο Κολωνάκι και προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου στους τομείς: Ψυχολογία, Αθλητικές Επιστήμες, Μετάφραση, Διερμηνεία, Διεθνείς Σχέσεις, Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες και Μετάφραση.

* ΑΡ. ΑΔ. 145848/Κ1/5-9-17 | ΦΕΚ 3273/Β/18-9-17

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα, βεβαίωση φοίτησης και πιστωτικές μονάδες (credits).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, στους φοιτητές απονέμεται το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ισοδυναμίας του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού τους από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αναγνωριση και Ισοδυναμια Πτυχιων και Μεταπτυχιακων

Σύμφωνα με το Ν. 4093/12 (ΦΕΚ 229/Α/19.11.2012) οι απόφοιτοι αναγνωρισμένων Κολλεγίων που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα και έχουν αποκτήσει πτυχία ξένων Πανεπιστημίων έχουν δικαίωμα επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων τους με αντίστοιχα πτυχία Ελληνικών κρατικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων
και των μεταπτυχιακών μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.