ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Το SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι αναγνωρισμένο Κολλέγιο από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα  του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

Το Κολλέγιο λειτουργεί στο Κολωνάκι και προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου στους τομείς: Ψυχολογία, Αθλητικές Επιστήμες, Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες & Μετάφραση, Επαγγελματική και Λογοτεχνική Μετάφραση.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα, βεβαίωση φοίτησης και πιστωτικές μονάδες (credits).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, στους φοιτητές απονέμεται το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο που απονέμεται από ελληνικά ΑΕΙ, από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ

Οι απόφοιτοι αναγνωρισμένων Κολλεγίων που έχουν παρακολουθήσει πανεπιστημιακά προγράμματα και έχουν αποκτήσει πτυχία ή μεταπτυχιακά αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών τους με αυτόν που απονέμεται από τα ελληνικά ΑΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 4635/2019, ΦΕΚ Α’ 167/30.10.2019) και δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων και των μεταπτυχιακών μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.