ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Το SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι αναγνωρισμένο Κολλέγιο από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα  του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

Το Κολλέγιο λειτουργεί στο Κολωνάκι και προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου στους τομείς: Ψυχολογία, Αθλητικές Επιστήμες, Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες & Μετάφραση, Επαγγελματική και Λογοτεχνική Μετάφραση.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα, βεβαίωση φοίτησης και πιστωτικές μονάδες (credits).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, στους φοιτητές απονέμεται το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων έχουν λάβει επαγγελματική ισοδυναμία του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο που απονέμεται από ελληνικά ΑΕΙ, από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ

Οι απόφοιτοι του SCG - Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος έχουν λάβει αναγώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών τους με αυτόν που απονέμεται απο τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 4635/2019, ΦΕΚ Α’ 167/30.10.2019).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων και των μεταπτυχιακών μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.