ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Το SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει στην ελληνική γλώσσα το πρόγραμμα Πτυχίο στην Φυσική Αγωγή / Προπονητική του κρατικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Φυσική Αγωγή και Προπονητική του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου παρέχει στους φοιτητές γενικές θεωρητικές γνώσεις και εξειδικευμένες πρακτικές δεξιότητες στους τομείς των Αθλημάτων, της Φυσικής Αγωγής, της Προπονητικής, των Παιδαγωγικών, της Τεχνολογίας, των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Επιστημών Υγείας, στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων των Αθλητικών Επιστημών.

Με την ολοκλήρωση των τεσσάρων ετών επιτυχούς φοίτησης στους φοιτητές απονέμεται Πτυχίο στην Φυσική Αγωγή και στην Προπονητική από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και οι απόφοιτοι λαμβάνουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου λαμβάνουν βεβαίωση εγγραφής, φοιτητική κάρτα, αναλυτικές βαθμολογίες ανά εξάμηνο σπουδών, βεβαίωση ειδικότητας και το Πτυχίο τους απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις διενεργούνται στα Ελληνικά και όλα τα έτη σπουδών πραγματοποιούνται στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το Ν.4635/2019 και έχουν αποκτήσει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτους Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Ελληνικών ΑΕΙ (ΤΕΦΑΑ). Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας είναι απαραίτητη για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και την εγγραφή στο Μητρώο Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για βαθμολογική και μισθολογική αναπροσαρμογή, καθώς και για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Αθλητικών Επιστημών, με την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον ευρύτερο τομέα του Αθλητισμού και να εργαστούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία ως καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ), σύμφωνα με το Ν.4653/2020, σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σε πολιτιστικά σωματεία, γυμναστήρια, αθλητικούς οργανισμούς, εξειδικευμένα εργαστήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις ως γυμναστές ή προπονητές Επιπέδου Α. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Δραστηριότητες Τμήματος

Ενημερωθείτε εδώ για τις δραστηριότητες των φοιτητών του τμήματος Αθλητικών Επιστημών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- Απολυτήριο Λυκείου
- Αθλητική εμπειρία
- Έγκριση του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου
- Δυνατότητα εγγραφής στο 2ο, 3ο ή 4ο έτος με μεταφορά credits από άλλο Πανεπιστήμιο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Αθλήματα Ειδικότητας / 20 Ειδικότητες
 • Αθλήματα (Πρακτική και Θεωρία)
 • Ανατομία
 • Φυσιολογία
 • Γενική και Κοινωνική Ψυχολογία
 • Πειραματική Ψυχολογία
 • Ανάλυση του Αθλητικού Συστήματος
 • Γενική και Αθλητική Κοινωνιολογία
 • Οργάνωση του Αθλητισμού
 • Πληροφορική
 • Βιοκινητική
 • Αθλητική Οικονομία
 • Στατιστική
 • Κοινωνικοϊστορικές προσεγγίσεις
 • Ανάλυση της Αθλητικής Νοοτροπίας
 • Ανάλυση και μεθοδολογία της διδασκαλίας
 • Εφαρμογή των διδακτικών τεχνικών
 • Μεθοδολογία της Έρευνας
 • Καθοριστικοί παράγοντες στην εκπαίδευση
 • Δια βίου εκπαίδευση
 • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης: θεωρία και πρακτική
 • Μεθοδολογία προπόνησης
 • Μεγιστοποίηση της αθλητικής επίδοσης
 • Άθλημα, παθολογία, διατροφή και συμπληρώματα
 • Αθλητική επίδοση: θεωρία και πρακτική
 • Άθλημα και Παθολογία

Μεταπτυχιακό στις Αθλητικές Επιστήμες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Μαθήματα και εξετάσεις στην Ελληνική γλώσσα

Περιορισμένος αριθμός εγγραφών από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου