ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αθλητικών Επιστημών «Προπονητική και Μεγιστοποίηση Αθλητικής Απόδοσης» με εξειδίκευση «Προπονητική, Άθληση και Υγεία» εστιάζει στην παροχή διεπιστημονικών γνώσεων σε διάφορους τομείς των Αθλητικών Επιστημών. Οι φοιτητές διευρύνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει σε προπτυχιακό επίπεδο και εξειδικεύονται σε διάφορα πεδία των Αθλητικών Επιστημών, με έμφαση στις Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές σπουδές, την Οργάνωση του Αθλητισμού, την Προπονητική και την εργονομική και κινησιολογική ερμηνεία ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε σχέση με την αθλητική απόδοση.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Αθλητικές Επιστήμες, εστιάζει στη διδασκαλία και τη βιωματική εκπαίδευση καθώς και στην εκπόνηση ερευνητικών έργων, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν σύνθετες καταστάσεις και να εφαρμόζουν στην πράξη τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου λαμβάνουν κάθε έτος βεβαίωση εγγραφής, φοιτητική κάρτα και αναλυτικές βαθμολογίες. Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος στους φοιτητές απονέμονται 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τους απευθείας από το κρατικό Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος στις Αθλητικές Επιστήμες έχουν αποκτήσει θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες προκειμένου να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον ευρύτερο τομέα των Αθλητικών Επιστημών σε θεωρητικό, πρακτικό και ερευνητικό επίπεδο.

Δραστηριότητες Τμήματος

Ενημερωθείτε εδώ για τις δραστηριότητες των φοιτητών του τμήματος Αθλητικών Επιστημών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- Πτυχίο στις Αθλητικές Επιστήμες
- Έγκριση φακέλου από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • Μεθοδολογία και σχεδιασμός προπόνησης
 • Λειτουργική Προπόνηση
 • Αποκατάσταση τραυματισμών μέσω Προπόνησης
 • Μέθοδοι αποθεραπείας
 • Έλεγχος αθλητικών δεξιοτήτων
 • Μεταβολικές διαταραχές
 • Αθλητικό Δίκαιο
 • Αθλητικό Μάρκετινγκ
 • Αθλητική διατροφή
 • Ψυχολογική διαχείριση αθλητών
 • Έρευνα και Στατιστική
 • Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πτυχίο στις Αθλητικές Επιστήμες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Μαθήματα και εξετάσεις στην Ελληνική γλώσσα

Περιορισμένος αριθμός εγγραφών από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου