Αυτοματισμός Γραφείου με Python & Autohotkey for Windows

Εγκατάσταση, προγραμμάτων και modules. Εκπαίδευση πάνω στον προγραμματισμό και τον αυτοματισμό εργασιών στα Windows. Reporting, WebScraping και αυτόματος έλεγχος εφαρμογών όπως το MicrosoftWord, το Excel και το Chrome.

Διάρκεια: 16 ώρες

Registration for : Αυτοματισμός Γραφείου με Python & Autohotkey for Windows

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course