Πολιτιστική διπλωματία & διαχείριση εθνικής ταυτότητας

Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες στην  Πολιτιστική Διπλωματία υπό το πρίσμα της ανταλλαγής ιδεών, της πληροφορίας και του πολιτιστικού προϊόντος μεταξύ εθνικών κοινωνιών και των πολιτών τους, με στόχο την δημιουργία και προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης. Το σεμινάριο εστιάζει στην αποτελεσματική διαχείριση της διαφορετικότητας, και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά στις λεπτές αποχρώσεις της γλώσσας και του ύφους, στο πλαίσιο των Στρατηγικών Σχέσεων

Διάρκεια: 30 ώρες

Registration for : Πολιτιστική διπλωματία & διαχείριση εθνικής ταυτότητας

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course