Τα όρια στη Συμπεριφορά των παιδιών: Θετικοί τρόποι διαπαιδαγώγησης

Η οριοθέτηση της συμπεριφοράς είναι αυτό που βοηθά το παιδί να κατανοήσει τους κανόνες και τις προσδοκίες των γονέων του. Τα όρια που τίθενται στη συμπεριφορά καθορίζουν επίσης την ισορροπία της δύναμης και της εξουσίας στις οικογενειακές σχέσεις και συνιστούν ένα ουσιώδες στοιχείο στην ανατροφή των παιδιών. Πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι όταν οι γονείς θέτουν σταθερά όρια, τα παιδιά μεγαλώνουν έχοντας υψηλότερο βαθμό αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης σε αντίθεση με τα παιδιά, στα οποία επιτρέπεται να συμπεριφέρονται όπως τους αρέσει. Αυτό ωστόσο δε συνεπάγεται τη στέρηση της ελευθερίας επιλογής. Σχετικές ερευνητικές μελέτες έχουν επισημάνει ότι τα παιδιά με καλή προσαρμογή έχουν τρυφερούς και υποστηρικτικούς γονείς, οι οποίοι ασκούν μεν έλεγχο αλλά σε λογικά πλαίσια. Ο σταθερός έλεγχος που δεν περιορίζει τις ευκαιρίες για πειραματισμό και επιτρέπει την αυθόρμητη έκφραση συνδέεται με την ανεξαρτησία του παιδιού. Κεντρικός στόχος του εν λόγω σεμιναρίου είναι η παροχή πληροφόρησης στους ειδικούς και προτάσεων στους γονείς (καθώς και σε άλλα άτομα που φροντίζουν παιδιά) αναφορικά με την εφαρμογή πρακτικών μεθόδων, βοηθώντας τους παράλληλα να μην είναι ούτε πολύ ανεκτικοί αλλά ούτε και πολύ αυστηροί.

Διάρκεια: 30 ώρες

Registration for : Τα όρια στη Συμπεριφορά των παιδιών: Θετικοί τρόποι διαπαιδαγώγησης

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course