ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το εκπαιδευτικό/βιωματικό εξειδικευμένο σεμιναριακό πρόγραμμα  εισάγει τους συμμετέχοντες στη Βασική και Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Συγκεκριμένα, τους παρέχει τη δυνατότητα να καταρτιστούν θεωρητικά και να εκπαιδευτούν βιωματικά σε παραδοσιακές και νεότερες προσεγγίσεις στο πεδίο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση θεμάτων της καθημερινής πρακτικής. Συνάμα, τους παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες και να εφαρμόσουν αντίστοιχες τεχνικές τόσο στο εν λόγω πεδίο, όσο και στο πεδίο της δικής τους εξειδίκευσης (εκπαιδευτικό, διοικητικό κ.ά.).

Διάρκεια: 130 ώρες

 

Registration for : ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course