ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (LEA)

Το SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδoς προσφέρει το Πτυχίο στις Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες του κρατικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με δύο ξένες γλώσσες, τον πολιτισμό, και τα κοινωνικοπολιτικά στοιχεία των αντίστοιχων χωρών καθώς επίσης να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική επικοινωνία, την ακαδημαϊκή γραφή στις γλώσσες εργασίας τους και τη μετάφραση από τις ξένες γλώσσες προς τα Ελληνικά και αντίστροφα.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα και βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς της Επικοινωνίας, της Μετάφρασης, της Διερμηνείας και των Διεθνών Σχέσεων.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά (κατ’ επιλογή)

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά έτη / 6 εξάμηνα

Πιστωτικές μονάδες: 180 ECTS

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Απολυτήριο Λυκείου
Γνώση μιας ή δύο ξένων γλωσσών
Μητρική γλώσσα: Ελληνική
Έγκριση του φακέλου με τα δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Τεχνικές έκφρασης στα Ελληνικά
 • Εργαλεία κειμενικής, γλωσσολογικής και πολιτιστικής ανάλυσης
 • Ακαδημαϊκή μεθοδολογία
 • Πληροφορική
 • Γλώσσα Α
 • Γλώσσα Β
 • Πολιτισμός (Γλώσσα Α)
 • Πολιτισμός (Γλώσσα Β)
 • Μετάφραση: Θεωρία και Μεθοδολογία
 • Μετάφραση εξειδικευμένων κειμένων
 • Διπλωματική εργασία

SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Μαθήματα στην Ελληνική Γλώσσα

Περιορισμένος αριθμός εγγραφών από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου