Κεντρο Δια Βιου Μαθησης

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το SCG - Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κωδ. Αδείας ΕΟΠΠΕΠ 2000523/2017) προσφέρει προγράμματα και σεμινάρια σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα τα οποία απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα Οικονομικών.

Σεμιναρια ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ