ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Το SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει το πρόγραμμα Μάστερ 1 στη Διερμηνεία του κρατικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.
Εισαγωγικές εξετάσεις: 11 Οκτωβρίου 2018

Δωρεάν Τμήμα Προετοιμασίας: 10 Οκτωβρίου 2018

Το πρόγραμμα εστιάζει στη διαδοχική διερμηνεία, τη λήψη σημειώσεων, τη διερμηνεία όψεως και τη μετάφραση από δύο ξένες γλώσσες προς τα Ελληνικά. Το πρόγραμμα συνδυάζει την θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εξάσκηση προκειμένου να παράσχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα και βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το Μάστερ 1 στη Διερμηνεία εντάσσονται απευθείας στο Μάστερ 2 στη Διερμηνεία Συνεδρίων του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου που προσφέρεται στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Μάστερ 1 στη Διερμηνεία έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το επάγγελμα του διερμηνέα σε καταστάσεις όπου απαιτείται διαδοχική διερμηνεία ή διερμηνεία όψεως, όπως εταιρικές συναντήσεις, διαλέξεις και δημόσιες ομιλίες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- Ολοκλήρωση τριών ετών πανεπιστημιακών σπουδών
- Γνώση δύο ξένων γλωσσών
- Μητρική γλώσσα: Ελληνική
- Επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι ενότητες που διδάσκονται κατά τη διάρκεια του Πρώτου Έτους είναι:

  • Διαδοχική Διερμηνεία από τις ξένες γλώσσες προς Ελληνικά
  • Διερμηνεία όψεως από τις ξένες γλώσσες προς τα Ελληνικά
  • Μεθοδολογία της Διερμηνείας
  • Ιστορία της Μετάφρασης
  • Εφαρμογή της Γλωσσολογίας στη Μετάφραση
  • Οικονομικά
  • Νομικά
  • Μεταφραστικά εργαλεία
  • Γλώσσες εργασίας (Ελληνικά και δύο ξένες γλώσσες)

SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Μάστερ 1 στη Μετάφραση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μάστερ 2 στη Διερμηνεία Συνεδρίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ