ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Το SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει το πρόγραμμα Μάστερ 1 στη Μετάφραση του κρατικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, το οποίο αποτελεί το πρώτο έτος του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος.
Εισαγωγικές εξετάσεις: 11 Οκτωβρίου 2018

Δωρεάν Τμήμα Προετοιμασίας: 10 Οκτωβρίου 2018

Το πρόγραμμα, μέσω του συνδυασμού θεωρίας και πρακτικής, εστιάζει στην απόκτηση των ακαδημαϊκών γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για ένταξη στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία έτη πανεπιστημιακών σπουδών και είναι δίγλωσσο (Ελληνικά και μια ξένη γλώσσα) ή τρίγλωσσο (Ελληνικά και δύο ξένες γλώσσες). Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής και έχουν περάσει επιτυχώς τις γραπτές και προφορικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου

λαμβάνουν φοιτητική κάρτα και βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το Μάστερ 1 στη Μετάφραση έχουν δικαίωμα συνέχισης των σπουδών τους στο Μάστερ 2 στη Μετάφραση που προφέρεται στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου ή ένταξής τους στο πρόγραμμα Μάστερ 2 στη Διερμηνεία Συνεδρίων μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εισαγωγικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το επάγγελμα του μεταφραστή είναι πολύ ευέλικτο και δίνει τη δυνατότητα ολικής ή μερικής απασχόλησης. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν στην ελληνική και στη διεθνή αγορά εργασίας ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε συνεργασία με μεταφραστικές εταιρείες, να ανοίξουν δική τους εταιρεία, να προσληφθούν από ελληνικές ή διεθνείς εταιρείες ως μεταφραστές ή να εργάζονται από το χώρο και στο χρόνο της επιλογής τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- Ολοκλήρωση τουλάχιστον τριών ετών πανεπιστημιακών σπουδών
- Γνώση μίας ξένης γλώσσας (δίγλωσσο πρόγραμμα) ή δύο ξένων γλωσσών (τρίγλωσσο πρόγραμμα)
- Μητρική γλώσσα: Ελληνική
- Επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις
- Έγκριση φακέλου με δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι ενότητες που διδάσκονται κατά τη διάρκεια του Μάστερ 1 είναι:

  • Μετάφραση από τις ξένες γλώσσες προς τα Ελληνικά
  • Μετάφραση από τα Ελληνικά προς τις ξένες γλώσσες
  • Ιστορία της Μετάφρασης
  • Θεωρία της Μετάφρασης
  • Γλώσσες εργασίας
  • Νομικά
  • Οικονομικά
  • Μεταφραστικά εργαλεία

SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Μάστερ 1 στη Διερμηνεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μάστερ 2 στη Διερμηνεία Συνεδρίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ