ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Το SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει το πρόγραμμα Μάστερ στη Διερμηνεία Συνεδρίων του κρατικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση των απαραίτητων ακαδημαϊκών γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων για επιτυχή ένταξη στην ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας στον τομέα της διερμηνείας συνεδρίων. Μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης σε μεταφραστικές καμπίνες, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις τεχνικές και τις επαγγελματικές απαιτήσεις της διερμηνείας συνεδρίων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους παρακολουθούν μαθήματα σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα η οποία διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και συμμετέχουν με τους καθηγητές τους παθητικά και ενεργητικά σε συνέδρια προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες για να εργαστούν στον τομέα της Διερμηνείας σε τοπικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG– Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα και βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το Μάστερ στη Διερμηνεία Συνεδρίων μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ως διερμηνείς συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, υπουργεία και δημόσιους φορείς, ΜΚΟ, και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διερμηνείας ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- Πανεπιστημιακό πτυχίο τετραετών σπουδών
- Δύο ξένες γλώσσες
- Μητρική γλώσσα: Ελληνική
- Επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Μεθοδολογία της Διερμηνείας
  • Διαδοχική Διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη Διερμηνεία
  • Διερμηνεία όψεως
  • Οικονομικά
  • Νομικά
  • Γλώσσες εργασίας (Ελληνικά και δύο ξένες γλώσσες)

SCG – Scientific College of Greece

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Μάστερ στην Επαγγελματική Μετάφραση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μάστερ στη Λογοτεχνική Μετάφραση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ