ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Το SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδoς προσφέρει το πρόγραμμα Μάστερ 2 στη Διεθνή Επικοινωνία του κρατικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου

Το πρόγραμμα, πέραν των παραδοσιακών τεχνικών επικοινωνίας, παρέχει στους φοιτητές τεχνογνωσία στους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας μέσω των κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου. Το πρόγραμμα έχει στόχο να παράσχει στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής σε διάφορα περιβάλλοντα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα και βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το Μάστερ 2 στη Διεθνή Επικοινωνία μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ως υπεύθυνοι για την χάραξη και την υλοποίηση στρατηγικής επικοινωνίας σε εταιρείες, ΜΜΕ, ΜΚΟ, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- Πανεπιστημιακό πτυχίο τετραετούς φοίτησης ή Μ1 στις Διεθνείς Σχέσεις
- Άριστη γνώση μιας ή δύο ξένων γλωσσών
- Εισαγωγικές εξετάσεις (γραπτές και προφορικές)
- Έγκριση φακέλου με δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Η επικοινωνία σε διεθνές επίπεδο
  • Βασικές αρχές επικοινωνίας
  • Εργαλεία και μέσα επικοινωνίας
  • Πρακτικές επικοινωνίας
  • Επαγγελματικές τεχνικές και εξειδικεύσεις
  • Μεθοδολογίες για διεξαγωγή έργων
  • Γλώσσες εργασίας
  • Ξένες γλώσσες και επικοινωνία
  • Μεθοδολογία για την τελική εργασία: συλλογή στοιχείων & έρευνα

SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ