Οικονομικη Ενημερωση και Διαχειριση της Διεθνους Οικονομικης Αναπτυξης

Το SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδας προσφέρει το πρόγραμμα Μάστερ 2 στην Οικονομική Ενημέρωση και Διαχείριση της Διεθνούς Οικονομικής Ανάπτυξης του κρατικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου

Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες στον τομέα της οικονομικής ενημέρωσης και της επικοινωνιακής διαχείρισης εταιριών και περιφερειών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα και

βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το Μάστερ 2 στην Οικονομική Ενημέρωση και Διαχείριση της Διεθνούς Οικονομικής Ανάπτυξης μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ως ερευνητές, υπεύθυνοι έργου, υπεύθυνοι οικονομικής ενημέρωσης, υπεύθυνοι διαχείρισης πληροφοριών σε Τράπεζες, εταιρείες, οικονομικούς οργανισμούς, εταιρείες στατιστικής και συμβουλευτικής σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- Πτυχίο τετραετούς πανεπιστημιακής φοίτησης ή Μ1 του ITIRI στις Διεθνείς Σχέσεις
- Άριστη γνώση μίας ή δύο ξένων γλωσσών
- Εισαγωγικές εξετάσεις (γραπτές και προφορικές)
- Έγκριση φακέλου με δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Βασικές αρχές της οικονομικής ενημέρωσης και διαχείρισης της διεθνούς οικονομικής ανάπτυξης
  • Πρακτικές αρχές της οικονομικής ενημέρωσης – Χρηματοοικονομικά και διαχείριση της διεθνούς ανάπτυξης
  • Εφαρμογή της οικονομικής ενημέρωσης στη διεθνή ανάπτυξη
  • Εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Ξένη γλώσσα
  • Μεθοδολογία για την τελική εργασία
  • Γλώσσες εργασίας
  • Μεθοδολογίες έργου

SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ