ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Το SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επαγγελματική Μετάφραση του κρατικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

Το πρόγραμμα Μάστερ στην Επαγγελματική Μετάφραση, μέσω του συνδυασμού θεωρίας και πρακτικής, εστιάζει στην απόκτηση των ακαδημαϊκών γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για ένταξη στην αγορά εργασίας. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διετές και οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τρία έτη Πανεπιστημιακών σπουδών μπορούν να ενταχθούν στο πρώτο έτος του προγράμματος, Μάστερ 1 στην Επαγγελματική Μετάφραση, ενώ οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τέσσερα έτη Πανεπιστημιακών σπουδών έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο δεύτερο έτος του προγράμματος, Μάστερ 2 στην Επαγγελματική Μετάφραση. Το πρόγραμμα είναι δίγλωσσο (Ελληνικά και μία ξένη γλώσσα) ή τρίγλωσσο (Ελληνικά και δύο ξένες γλώσσες).

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα και βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το Μάστερ 1 στη Μετάφραση έχουν δικαίωμα απευθείας συνέχισης των σπουδών τους στο Μάστερ 2 στην Επαγγελματική  Μετάφραση ή το Μάστερ 2 στη Λογοτεχνική Μετάφραση.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Μετάφραση του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου που προσφέρεται στο SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι πιστοποιημένο από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πληροί όλα τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Μάστερ στη Μετάφραση (European Master in Translation).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το επάγγελμα του μεταφραστή είναι πολύ ευέλικτο και δίνει τη δυνατότητα ολικής ή μερικής απασχόλησης. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν στην ελληνική και στη διεθνή αγορά εργασίας ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε συνεργασία με μεταφραστικές εταιρείες, να ανοίξουν δική τους εταιρεία, να προσληφθούν από ελληνικές ή διεθνείς εταιρείες ως μεταφραστές ή να εργάζονται από το χώρο και στο χρόνο της επιλογής τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Μάστερ 1 στη Μετάφραση
- Ολοκλήρωση τουλάχιστον τριών ετών πανεπιστημιακών σπουδών
- Γνώση μίας ξένης γλώσσας (δίγλωσσο πρόγραμμα) ή δύο ξένων γλωσσών (τρίγλωσσο πρόγραμμα)
- Μητρική γλώσσα: Ελληνική
- Επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις
- Έγκριση φακέλου με δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

Μάστερ 2 στην Επαγγελματική Μετάφραση
- Ολοκλήρωση τεσσάρων ετών πανεπιστημιακών σπουδών ή κατοχή Μάστερ 1 στη Μετάφραση
- Γνώση μίας ξένης γλώσσας (δίγλωσσο πρόγραμμα) ή δύο ξένων γλωσσών (τρίγλωσσο πρόγραμμα)
- Μητρική γλώσσα: Ελληνική
- Επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις
- Έγκριση φακέλου με δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

Τρόπος διδασκαλίας: δια ζώσης ή εξ αποστάσεως

Δωρεάν Τμήμα Προετοιμασίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Μετάφραση από τις ξένες γλώσσες προς τα Ελληνικά
  • Μετάφραση από τα Ελληνικά προς τις ξένες γλώσσες
  • Ιστορία της Μετάφρασης
  • Θεωρία της Μετάφρασης
  • Γλώσσες εργασίας
  • Νομικά
  • Οικονομικά
  • Μεταφραστικά εργαλεία
  • Συγκριτική Μετάφραση
  • Επιμέλεια κειμένων

SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Μάστερ στη Λογοτεχνική Μετάφραση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ