ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Το SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογοτεχνική Μετάφραση του κρατικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

Το πρόγραμμα Μάστερ στη Λογοτεχνική Μετάφραση, μέσω του συνδυασμού θεωρίας και πρακτικής, εστιάζει στην απόκτηση των ακαδημαϊκών γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για ένταξη στην αγορά εργασίας στον τομέα της λογοτεχνικής μετάφρασης. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διετές και οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τρία έτη Πανεπιστημιακών σπουδών μπορούν να ενταχθούν στο πρώτο έτος του προγράμματος, Μάστερ 1 στη Μετάφραση, ενώ οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τέσσερα έτη Πανεπιστημιακών σπουδών έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο δεύτερο έτος του προγράμματος, Μάστερ 2 στη Λογοτεχνική Μετάφραση. Το πρόγραμμα είναι δίγλωσσο (Ελληνικά και μία ξένη γλώσσα) ή τρίγλωσσο (Ελληνικά και δύο ξένες γλώσσες).

Οι φοιτητές που κατέχουν Μάστερ στη Μετάφραση, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το Μάστερ στη Λογοτεχνική Μετάφραση, παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα λογοτεχνικής μετάφρασης.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα και βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το επάγγελμα του μεταφραστή είναι πολύ ευέλικτο και δίνει τη δυνατότητα ολικής ή μερικής απασχόλησης. Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Λογοτεχνική Μετάφραση μπορούν να εργαστούν στην ελληνική και στη διεθνή αγορά εργασίας ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε συνεργασία με μεταφραστικές εταιρείες και εκδοτικούς οίκους, να ανοίξουν δική τους εταιρεία, να προσληφθούν από ελληνικές ή διεθνείς εταιρείες ως μεταφραστές λογοτεχνικών κειμένων και να εργάζονται από το χώρο και στο χρόνο της επιλογής τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Μάστερ 1 στη Μετάφραση
- Ολοκλήρωση τουλάχιστον τριών ετών πανεπιστημιακών σπουδών
- Γνώση μίας ξένης γλώσσας (δίγλωσσο πρόγραμμα) ή δύο ξένων γλωσσών (τρίγλωσσο πρόγραμμα)
- Μητρική γλώσσα: Ελληνική
- Επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις
- Έγκριση φακέλου με δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

Μάστερ 2 στη Λογοτεχνική Μετάφραση
- Ολοκλήρωση τεσάρων ετών πανεπιστημιακών σπουδών ή κατοχή Μάστερ 1 στη Μετάφραση
- Γνώση μίας ξένης γλώσσας (δίγλωσσο πρόγραμμα) ή δύο ξένων γλωσσών (τρίγλωσσο πρόγραμμα)
- Μητρική γλώσσα: Ελληνική
- Επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις
- Έγκριση φακέλου με δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Λογοτεχνική Μετάφραση από τις ξένες γλώσσες προς τα Ελληνικά
  • Λογοτεχνική Μετάφραση από τα Ελληνικά προς τις ξένες γλώσσες
  • Ιστορία της Μετάφρασης
  • Θεωρία της Λογοτεχνικής Μετάφρασης
  • Γλώσσες εργασίας
  • Νομικά
  • Οικονομικά
  • Μεταφραστικά εργαλεία
  • Επιμέλεια λογοτεχνικών κειμένων

SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Μάστερ στην Επαγγελματική Μετάφραση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ