ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ και ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Το SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα στη Μετάφραση, τη Διερμηνεία και τη Διερμηνεία Συνεδρίων του κρατικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.
Τα προγράμματα έχουν επαγγελματικό προσανατολισμό και συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν ως επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς.

Η Μετάφραση και η Διερμηνεία είναι δύο τομείς σπουδών που ανοίγουν ορίζοντες για διεθνή επαγγελματική καριέρα. Η Μετάφραση αφορά στη μεταφορά γραπτού κειμένου από μια γλώσσα προς μια άλλη και οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη μετάφραση διαφορετικών ειδών κειμένων προκειμένου να αποκτήσουν γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις για την τέχνη και την τεχνική της μετάφρασης. Η Διερμηνεία αφορά στη μεταφορά προφορικού λόγου από μια γλώσσα σε μια άλλη και οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εξοικειώνονται με τρία είδη Διερμηνείας: διαδοχική διερμηνεία, διερμηνεία όψεως και διερμηνεία Συνεδρίων με πρακτική εξάσκηση σε μεταφραστικές καμπίνες.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG –  Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδας εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα και βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Κολλεγίου SCG:

Μάστερ 1 στη Μετάφραση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μάστερ 1 στη Διερμηνεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μάστερ 2 στη Διερμηνεία Συνεδρίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ