ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Τα προγράμματα έχουν επαγγελματικό προσανατολισμό και συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν ως επαγγελματίες μεταφραστές.

Η Μετάφραση είναι ένας τομέας σπουδών που ανοίγει ορίζοντες και δημιουργεί προοπτικές για διεθνή επαγγελματική καριέρα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι φοιτητές  εξοικειώνονται με τη μετάφραση διαφορετικών ειδών κειμένων προκειμένου να αποκτήσουν γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις για τη θεωρία, την τέχνη και την τεχνική της μετάφρασης. Το Μάστερ στην Επαγγελματική Μετάφραση εστιάζει στη μετάφραση γενικών και εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών κειμένων, ενώ το Μάστερ στη Λογοτεχνική Μετάφραση αφορά στη μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG –  Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδας εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα και βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα του Κολλεγίου SCG:

Δραστηριότητες Τμήματος

Ενημερωθείτε εδώ για τις δραστηριότητες των φοιτητών του τμήματος Μετάφρασης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μάστερ στην Επαγγελματική Μετάφραση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μάστερ στη Λογοτεχνική Μετάφραση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Μαθήματα στην Ελληνική Γλώσσα

Περιορισμένος αριθμός εγγραφών από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου