ΓΝΩΣΙΑΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδoς προσφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κλινική Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία του κρατικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

Το πρόγραμμα είναι διετές και όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις διενεργούνται στα Ελληνικά. Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικά με τη Συμπεριφορική Γνωσιακή προσέγγιση στον τομέα της Ψυχοθεραπείας και να αναπτύξουν δεξιότητες στην ψυχοθεραπευτική παρέμβαση και διαχείριση των ψυχικών δυσλειτουργιών σε ενήλικες και παιδιά. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία για τον κατάλληλο θεραπευτικό σχεδιασμό και την αποτελεσματική παρέμβαση σε πληθώρα ψυχικών δυσλειτουργιών, όπως είναι, ενδεικτικά, οι αγχώδεις διαταραχές, η κατάθλιψη, οι διατροφικές διαταραχές και οι εθιστικές συμπεριφορές.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικές μελέτες που διεξάγονται στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης και Πειραματικής Ψυχολογίας καθώς και σε σεμινάρια και συνέδρια που διοργανώνει το Τμήμα Ψυχολογίας σε συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα και βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το νόμο 4635/2019 και έχουν αποκτήσει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτους αντίστοιχων τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ. Οι απόφοιτοι ασκούν συγκεκριμένη δραστηριότητα στην Ελλάδα ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων Ελληνικών Πανεπιστημίων, και έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο.

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Διδακτορικό επίπεδο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Μάστερ 1 στη Γνωσιακή - Συμπεριφορική Θεραπεία
-Πτυχίο Ψυχολογίας τριετούς τουλάχιστον φοίτησης
-Έγκριση φακέλου με δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

Μάστερ 2 στη Γνωσιακή - Συμπεριφορική Θεραπεία
-Ολοκλήρωση του Μάστερ 1 στη Συμπεριφορική Γνωσιακή Θεραπεία
-Έγκριση φακέλου με δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σύνολο μαθημάτων: 22

Πρακτική: 500 ώρες

Ενδεικτικές Ενότητες:

  • Μεθοδολογία και Στρατηγικές Τεχνικές στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία
  • Η Συνέντευξη στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία
  • Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία και Αγχώδεις Διαταραχές
  • Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία και Συμπεριφορική Ιατρική
  • Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία στις Διατροφικές Διαταραχές και στους Εθισμούς Συμπεριφορική-Γνωσιακή Θεραπεία και Εγκεφαλικές Διαταραχές

 

 

 

  • Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία στην Κατάθλιψη
  • Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία στις Ψυχώσεις
  • Προσωπικότητα και Σχήμα στη Συμπεριφορική-Γνωσιακή Θεραπεία
  • Οικογενειακοί Δεσμοί: Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία και Συστημικές Προσεγγίσεις
  • Πρακτική Άσκηση με Εποπτεία

SCG Scientific College of Greece

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πτυχίο στην Ψυχολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μεταπτυχιακό στην Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ