ΓΝΩΣΙΑΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το πρόγραμμα είναι διετές και όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις διενεργούνται στα Ελληνικά. Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικά με τη Συμπεριφορική Γνωσιακή προσέγγιση στον τομέα της Ψυχοθεραπείας και να αναπτύξουν δεξιότητες στην ψυχοθεραπευτική παρέμβαση και διαχείριση των ψυχικών δυσλειτουργιών σε ενήλικες και παιδιά. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία για τον κατάλληλο θεραπευτικό σχεδιασμό και την αποτελεσματική παρέμβαση σε πληθώρα ψυχικών δυσλειτουργιών, όπως είναι, ενδεικτικά, οι αγχώδεις διαταραχές, η κατάθλιψη, οι διατροφικές διαταραχές και οι εθιστικές συμπεριφορές.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα και βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Μάστερ στη Γνωσιακή - Συμπεριφορική Θεραπεία μπορούν να εργαστούν σε ποικίλους τομείς της ψυχικής υγείας, όπως είναι οι Συμβουλευτική, Ψυχοθεραπεία, Γηριατρική, Νευρολογία, Παιδιατρική, Ψυχιατρική, αναφορικά με τη διαχείριση ενηλίκων και παιδιών που φέρουν συμπτώματα (ενδεικτικά) άγχους, φοβιών, κατάθλιψης, αϋπνίας, εθισμών, πόνου και διατροφικών διαταραχών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Μάστερ 1 στη Γνωσιακή - Συμπεριφορική Θεραπεία
-Πτυχίο Ψυχολογίας τριετούς τουλάχιστον φοίτησης
-Έγκριση φακέλου με δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

Μάστερ 2 στη Γνωσιακή - Συμπεριφορική Θεραπεία
-Ολοκλήρωση του Μάστερ 1 στη Συμπεριφορική Γνωσιακή Θεραπεία
-Έγκριση φακέλου με δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σύνολο μαθημάτων: 22

Πρακτική: 500 ώρες

Ενδεικτικές Ενότητες:

  • Μεθοδολογία και Στρατηγικές Τεχνικές στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία
  • Η Συνέντευξη στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία
  • Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία και Αγχώδεις Διαταραχές
  • Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία και Συμπεριφορική Ιατρική
  • Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία στις Διατροφικές Διαταραχές και στους Εθισμούς Συμπεριφορική-Γνωσιακή Θεραπεία και Εγκεφαλικές Διαταραχές

 

 

 

  • Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία στην Κατάθλιψη
  • Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία στις Ψυχώσεις
  • Προσωπικότητα και Σχήμα στη Συμπεριφορική-Γνωσιακή Θεραπεία
  • Οικογενειακοί Δεσμοί: Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία και Συστημικές Προσεγγίσεις
  • Πρακτική Άσκηση με Εποπτεία

SCG Scientific College of Greece

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πτυχίο στην Ψυχολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μεταπτυχιακό στην Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ