ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει στην ελληνική γλώσσα το πρόγραμμα Πτυχίο στην Ψυχολογία του κρατικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

Το πρόγραμμα είναι τριετές και όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις διενεργούνται στα Ελληνικά. Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές βασικές γνώσεις σε διάφορους τομείς της Ψυχολογίας και συναφών με αυτήν επιστημών όπως οι Νευροεπιστήμες, η Νευροβιολογία και η Φυσιολογία. Το πρόγραμμα εστιάζει στην παροχή γνώσεων αναφορικά με τον τρόπο σκέψης και δράσης των ανθρώπων από τη σκοπιά διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο στα Κλινικά και Θεραπευτικά ζητήματα που αφορούν τον Κλάδο όσο και στα Ερευνητικά.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα και βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, με την αναγνώριση του ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το νόμο 4635/2019, αποκτούν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ και έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση και να ασκήσουν συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στον τομέα της Ψυχολογίας και έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε πρόγραμμα της επιλογής τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- Απολυτήριο Λυκείου
- Έγκριση φακέλου με δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου
- Δυνατότητα εγγραφής στο 2ο ή 3ο έτος με μεταφορά credits από άλλο Πανεπιστήμιο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σύνολο μαθημάτων: 46

Ενδεικτικές Ενότητες:

 • Βασικές Αρχές της Ψυχολογίας
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία
 • Βασικές Αρχές Ψυχανάλυσης
 • Βασικές Αρχές Νευροβιολογίας και Νευροεπιστημών
 • Βασικές Αρχές και Μεθοδολογία της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας
 • Νοητικές Λειτουργίες
 • Αντίληψη και Δράση
 • Ψυχολογία των Ατομικών Διαφορών και Ψυχομετρία
 • Επιστημολογία της Νευροψυχολογίας
 • Κλινική Συνέντευξη και Αξιολόγηση
 • Νευροβιολογία της Συμπεριφοράς
 • Πρακτική
 • Ερευνητική Εργασία
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία

SCG Scientific College of Greece

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μεταπτυχιακό στην Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μεταπτυχιακό στην Κλινικη Γνωσιακή - Συμπεριφορική Θεραπεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ