ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει στην ελληνική γλώσσα το πρόγραμμα Πτυχίο στην Ψυχολογία του κρατικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

Το πρόγραμμα είναι τριετές και όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις διενεργούνται στα Ελληνικά. Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές βασικές γνώσεις σε διάφορους τομείς της Ψυχολογίας και συναφών με αυτήν επιστημών. Το πρόγραμμα εστιάζει στην παροχή γνώσεων αναφορικά με τον τρόπο σκέψης και δράσης των ανθρώπων από τη σκοπιά διαφορετικών επιστημονικών πεδίων.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα και βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τα τρία έτη σπουδών του προγράμματος έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις στον τομέα της Ψυχολογίας και έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε πρόγραμμα της επιλογής τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- Απολυτήριο Λυκείου
- Έγκριση φακέλου με δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου
- Δυνατότητα εγγραφής στο 2ο ή 3ο έτος με μεταφορά credits από άλλο Πανεπιστήμιο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ενδεικτικές Ενότητες:

 • Θεωρία  Βασικών και Συμπληρωματικών Πεδίων στην Ψυχολογία
 • Μεθοδολογία  Έρευνας και Στατιστική
 • Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση
 • Θεωρίες Πειραματικής Ψυχολογίας
 • Μοντέλα Μνήμης
 • Ιστορία και Επιστημολογία της Ψυχολογίας
 • Εισαγωγή στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία
 • Εθολογία
 • Νευροανατομία και  Λειτουργία του Ανθρώπινου Νευρικού Συστήματος
 • Ψυχομετρία της Ανθρώπινης Ανάπτυξης
 • Τα Αισθητήρια Συστήματα του Ανθρώπου
 • Τα Συναισθήματα ως Γνωστική Λειτουργία
 • Κοινωνική Ανάπτυξη
 • Ανώτερες Γνωστικές Λειτουργίες
 • Κλινική Συνέντευξη και Αξιολόγηση
 • Ανάπτυξη της Γλωσσικής Λειτουργίας
 • Προφορικός και Γραπτός Λόγος: Ψυχολογική και Νευροεπιστημονική Προσέγγιση

SCG Scientific College of Greece

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μεταπτυχιακό στην Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μεταπτυχιακό στη Συμπεριφορική Γνωσιακή Θεραπεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ