ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδoς προσφέρει το Πρόγραμμα Πτυχίο στην Ψυχολογία του κρατικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές βασικές γνώσεις σε διάφορους τομείς της Ψυχολογίας και συναφών με αυτήν επιστημών όπως οι Νευροεπιστήμες, η Νευροβιολογία και η Φυσιολογία. Το πρόγραμμα εστιάζει στην παροχή γνώσεων αναφορικά με τον τρόπο σκέψης και δράσης των ανθρώπων από τη σκοπιά διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο στα Κλινικά και Θεραπευτικά ζητήματα που αφορούν τον Κλάδο όσο και στα Ερευνητικά.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικές μελέτες που διεξάγονται στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης και Πειραματικής Ψυχολογίας και του Εργαστηρίου Νοητικής Νευροεπιστήμης & Κλινικής Νευροψυχολογίας του Κολλεγίου, καθώς και σε σεμινάρια και συνέδρια που διοργανώνει το Τμήμα Ψυχολογίας σε συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από όπου λαμβάνουν φοιτητική κάρτα και βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Τα μαθήματα και οι εξετάσεις διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα σε όλα τα έτη σπουδών.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το νόμο 4635/2019, έχουν αποκτήσει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτους τμημάτων Ψυχολογίας των Ελληνικών ΑΕΙ και έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως Ψυχολόγοι. Επομένως, έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν συγκεκριμένη δραστηριότητα στην Ελλάδα ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων Ελληνικών Πανεπιστημίων, καθώς και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στον τομέα της Ψυχολογίας και έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- Απολυτήριο Λυκείου
- Έγκριση φακέλου με δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου
- Δυνατότητα εγγραφής στο 2ο ή 3ο έτος με μεταφορά credits από άλλο Πανεπιστήμιο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σύνολο μαθημάτων: 46

Ενδεικτικές Ενότητες:

 • Βασικές Αρχές της Ψυχολογίας
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία
 • Βασικές Αρχές Ψυχανάλυσης
 • Βασικές Αρχές Νευροβιολογίας και Νευροεπιστημών
 • Βασικές Αρχές και Μεθοδολογία της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας
 • Νοητικές Λειτουργίες
 • Αντίληψη και Δράση
 • Ψυχολογία των Ατομικών Διαφορών και Ψυχομετρία
 • Επιστημολογία της Νευροψυχολογίας
 • Κλινική Συνέντευξη και Αξιολόγηση
 • Νευροβιολογία της Συμπεριφοράς
 • Πρακτική
 • Ερευνητική Εργασία
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία

SCG Scientific College of Greece

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μεταπτυχιακό στην Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μεταπτυχιακό στην Κλινικη Γνωσιακή - Συμπεριφορική Θεραπεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ