Όλες οι δραστηριότητες του τμήματος

Save the Date

Ίδρυση Εργαστηρίου Πειραματικής & Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

Παρουσιάσεις Ερευνητικών Εργασιών Τελειόφοιτων Σπουδαστών Ψυχολογίας

Virtual Event | Webinar on COVID-19 Pandemic

Save the Date

Ερευνητική Μελέτη για τη Σωματική και Ψυχική Ευημερία

Ερευνητικές Μελέτες Φοιτητών

Online lecture: Introduction to FreeSurfer

Ερευνητικές Μελέτες

Ο ασθενής εγκέφαλος στα χρόνια της πανδημίας: ένα ιατρικό και κοινωνικό επείγον

Ημισφαιρική Πλαγίωση Λειτουργιών Μνήμης και Λόγου: Wada Test

Μελέτη για την Covid-19 στην Ελλάδα

Τραυματισμός Εγκεφάλου και Αποκατάσταση

Εγκαίνια Εργαστηρίου Γνωσιακής Νευροψυχολογίας

Διαδικτυακή Ομιλία

Δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό: Ecronicon Psychology & Psychiatry (ECPP)

Δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό: Interacting with Computers (OXFORD UNIVERSITY PRESS)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΔΡΑΣ: Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

1η  Επιστημονική Εκδήλωση / Ελληνική Νευροψυχολογική Εταιρεία

TEDx UniversityoftheAegean

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Δωρεάν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ψυχολογίας

Συμμετοχή του SCG στο 57ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο

Συμμετοχή του SCG στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας

Συμμετοχή του SCG στο 30o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας