Όλες οι δραστηριότητες του τμήματος

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

A RIVER DIVIDED by George Paxinos

Ομιλία Καθηγητή Γιώργου Παξινού

Save the Date

Ίδρυση Εργαστηρίου Πειραματικής & Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

Παρουσιάσεις Ερευνητικών Εργασιών Τελειόφοιτων Σπουδαστών Ψυχολογίας

Virtual Event | Webinar on COVID-19 Pandemic

Save the Date

Ερευνητική Μελέτη για τη Σωματική και Ψυχική Ευημερία

Ερευνητικές Μελέτες Φοιτητών

Online lecture: Introduction to FreeSurfer

Ερευνητικές Μελέτες

Ο ασθενής εγκέφαλος στα χρόνια της πανδημίας: ένα ιατρικό και κοινωνικό επείγον

Ημισφαιρική Πλαγίωση Λειτουργιών Μνήμης και Λόγου: Wada Test

Μελέτη για την Covid-19 στην Ελλάδα

Τραυματισμός Εγκεφάλου και Αποκατάσταση

Εγκαίνια Εργαστηρίου Γνωσιακής Νευροψυχολογίας

Διαδικτυακή Ομιλία

Δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό: Ecronicon Psychology & Psychiatry (ECPP)

Δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό: Interacting with Computers (OXFORD UNIVERSITY PRESS)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΔΡΑΣ: Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

1η  Επιστημονική Εκδήλωση / Ελληνική Νευροψυχολογική Εταιρεία

TEDx UniversityoftheAegean

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Δωρεάν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ψυχολογίας