Κεντρο Δια Βιου Μαθησης

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Το SCG - Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κωδ. Αδείας ΕΟΠΠΕΠ 2000523/2017) προσφέρει προγράμματα και σεμινάρια σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα τα οποία απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στους τομείς Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Σεμιναρια Μεταφρασης και Διερμηνειας

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ