Δωρεάν Πρόγραμμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Το SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος συμμετέχει ως εκπαιδευτικός φορέας σε συνεργασία με τη Cisco και την Space Hellas στην υλοποίηση του δωρεάν προγράμματος Ψηφιακών Δεξιοτήτων CyberOps Associate, το οποίο πραγματοποιείται σε 8 Δήμους της περιφέρειας και της Αττικής και δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν εξειδίκευση στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας και να αναζητήσουν ευκαιρίες καριέρας σε αυτό το πεδίο.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 6 μήνες. Κατά τους 2 πρώτους μήνες οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τα προπαρασκευαστικά προγράμματα Introduction to Cybersecurity και Linux Unhatched, τα οποία θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα την απαιτητική ύλη του CyberOps Associate, το οποίο θα παρακολουθήσουν μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από την εκπαιδευτική πλατφόρμα Cisco Academy.