Δωρεάν τμήμα Προετοιμασίας για εξετάσεις

To SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στη Μετάφραση και τη Διερμηνεία Συνεδρίων του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Για την εισαγωγή στα προγράμματα, απαιτείται επιτυχής συμμετοχή σε γραπτές και προφορικές εισαγωγικές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του SCG.
Το Τμήμα Μετάφρασης / Διερμηνείας του SCG προσφέρει δωρεάν τμήμα προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις προκειμένου οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις να έχουν εξοικειωθεί με τις τεχνικές και τις δεξιότητες που απαιτούνται κατά την ημέρα των εξετάσεων.

 

Πληροφορίες: 210 0080150