ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Στο επίκεντρο οι ανάγκες των φοιτητών μας
Στόχος του Κολλεγίου SCG είναι να εξασφαλίζει στους φοιτητές του τις συνθήκες για να ανακαλύψουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν τους ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και επαγγελματικούς τους στόχους, προσφέροντας ένα πλήθος παροχών.
photo

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος, κατανοώντας και αξιολογώντας τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, έχει προσιτά δίδακτρα σε όλα τα προγράμματα προκειμένου να βοηθήσει τους φοιτητές να σπουδάσουν και να υλοποιήσουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους.
photo

Κεντρο Κοινωνικης/Συμβουλευτικης Υποστηριξης

Το Κέντρο Κοινωνικής/Συμβουλευτικής Υποστήριξης NEST, προσφέρει υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένου να βοηθήσει τους φοιτητές και τις οικογένειές τους να επιτύχουν συναισθηματική και ψυχική ευημερία και να αντιμετωπίσουν τις προσωπικές προκλήσεις που μπορεί να επηρεάζουν την ακαδημαϊκή τους πρόοδο και την προσωπική τους εξέλιξη.
photo

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη των φοιτητών μας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Στους φοιτητές από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους ανατίθενται συγκεκριμένοι καθηγητές οι οποίοι θα τους υποστηρίζουν και θα τους καθοδηγούν στη διάρκεια των σπουδών τους προκειμένου να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε επίπεδο επιλογών, έρευνας και εργασιών.
photo

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές και τους αποφοίτους στην προσπάθειά τους για εύρεση εργασίας. Σε συγκεκριμένες περιόδους, οργανώνονται συναντήσεις για συγγραφή βιογραφικού, και παρουσίαση σε συνεντεύξεις επαγγελματικού χαρακτήρα προκειμένου οι φοιτητές να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για το μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον.
photo

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Με την εγγραφή τους στο SCG, οι φοιτητές αποκτούν πλήρη πρόσβαση στην πλατφόρμα Office 365 της Microsoft. Κάθε φοιτητής έχει προσωπικό email του κολλεγίου με κατάληξη @scg.edu.gr, αποθηκευτικό χώρο στο Cloud της Microsoft χωρητικότητας 1ΤΒ, τη δυνατότητα να εγκαταστήσει σε 5 προσωπικές συσκευές το Microsoft Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access) καθώς και το Skype For Business για να μπορεί να πραγματοποιεί Video κλήσεις.
photo

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Στο SCG κατανοούμε ότι εξίσου σημαντικό με τις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια είναι για τους φοιτητές και οι χώροι όπου μπορούν να καθίσουν, να διαβάσουν, να συζητήσουν ή απλά να ξεκουραστούν. Για αυτό το λόγο στο κτίριο διατίθενται δύο χώροι αποκλειστικά προς χρήση των φοιτητών. Εξωτερικός αύλειος χώρος στο πίσω μέρος του κτιρίου και μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εντός κτιρίου όπου οι φοιτητές μπορούν να καθίσουν στα διαλείμματά τους ή όποτε επιθυμούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κτιρίου.
photo

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος λειτουργούν σύγχρονα εργαστήρια Πληροφορικής εξοπλισμένα με τα λογισμικά που είναι απαραίτητα για κάθε τομέα σπουδών. Τα μαθήματα Πληροφορικής είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε αντικειμένου σπουδών.
photo

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Το Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης & Κλινικής Νευροψυχολογίας και το Εργαστήριο Πειραματικής & Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του SCG έχουν ως κύριο στόχο την επιμόρφωση των Σύγχρονων Ψυχολόγων/Νευροψυχολόγων στην Ελλάδα, ώστε να τους προετοιμάσουν για να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ερευνητικές απαιτήσεις και δύνανται να απασχολούν επιστήμονες που ενδιαφέρονται να διεξάγουν έρευνα σε επίκαιρα θέματα.
photo

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Η αίθουσα όπου διενεργούνται τα μαθήματα Διερμηνείας, είναι ειδικά διαμορφωμένη για τις ανάγκες των μαθημάτων ταυτόχρονης διερμηνείας και είναι εξοπλισμένες με μεταφραστικές καμπίνες, σύστημα ταυτόχρονης διερμηνείας, ψηφιακούς πομπούς και ψηφιακά μικροφωνικά συστήματα. Ο εξοπλισμός πληροί τις προδιαγραφές ISO 4043 και ISO 9001.
photo

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος ενθαρρύνει τους φοιτητές να δημιουργήσουν φοιτητικούς συλλόγους μέσω των οποίων θα προωθούν τα αιτήματά τους, θα διοργανώνουν κοινωνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις και θα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας φοιτητικής κοινότητας.
photo

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο SCG εγγράφονται ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, από όπου λαμβάνουν βεβαίωση φοίτησης και φοιτητική κάρτα ανά έτος σπουδών, και πιστωτικές μονάδες και αναλυτική βαθμολογία ανά εξάμηνο. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους λαμβάνουν το πτυχίο ή το μεταπτυχιακό τους από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και συγκεντρωτική βαθμολογία και πιστωτικές μονάδες όλων των ετών σπουδών.
photo

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου τυγχάνουν αναβολής στράτευσης προσκομίζοντας στις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τους παρέχονται από το SCG και το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.
photo

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ

Σεβόμενοι τις ανάγκες των ατόμων με ειδικές δεξιότητες, έχουμε φροντίσει ώστε το κτίριο του SCG να πληροί τις προδιαγραφές για εύκολη προσβασιμότητα σε όλους τους φοιτητές.

SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ