Καταλληλότητα Θεραπευόμενων για CBT (Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία)

Το σεμινάριο εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές γνώσεις και δεξιότητες, με τις οποίες θα δύνανται να διακρίνουν στη συνέντευξη αξιολόγησης, εάν οι θεραπευόμενοι είναι κατάλληλοι στο να εναρμονιστούν με τις αρχές και τις τεχνικές της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής θεραπείας.

Διάρκεια: 5 ώρες

Registration for : Καταλληλότητα Θεραπευόμενων για CBT (Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course