Οι Παιδικές αναμνήσεις ως μέσο συνομιλίας με τον εαυτό

Οι Παιδικές αναμνήσεις ως μέσο συνομιλίας με τον εαυτό

Το εκπαιδευτικό/βιωματικό σεμινάριο εισάγει τους συμμετέχοντες στη σημασία των παιδικών αναμνήσεων ως μέσο διερεύνησης των τοποθετήσεών μας στη σημερινή καθημερινότητα και ως κύριο μέσο καλύτερης κατανόησης του εαυτού μας. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν πάνω σε παιδικές αναμνήσεις των ιδίων ως μέσο αξιολόγησης των στάσεων και αξιών τους, όπως και ως μέσο αποτελεσματικότερης κατανόησης του τρόπου που σκέφτονται και δρουν. Επίσης, τους δίνεται η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με θεωρίες και τεχνικές στο χώρο της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας, όπου εφαρμόζονται αναφορικά με τη χρήση των παιδικών αναμνήσεων ως ενισχυτικό μέσο της αποτελεσματικής συμβουλευτικής/ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης.

Διάρκεια: 8 ώρες

Registration for : Οι Παιδικές αναμνήσεις ως μέσο συνομιλίας με τον εαυτό

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course