Νευροψυχολογική αξιολόγηση σε ενηλίκους

Το εκπαιδευτικό/βιωματικό σεμινάριο παρέχεται με σκοπό να εκπαιδεύσει άτομα για την αξιολόγηση ενηλίκων  με νευροψυχολογικές συστοιχίες σταθμισμένες σε ελληνικό πληθυσμό. Παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μάθουν τρόπους χρήσης του τόσο για την οργανωμένη καταγραφή δεδομένων, την αποτελεσματική αξιολόγηση αλλά και τη συγγραφή Αξιολογητικής Έκθεσης.

Διάρκεια: 14 ώρες

Registration for : Νευροψυχολογική αξιολόγηση σε ενηλίκους

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course