Νευροψυχολογική αξιολόγηση σε παιδιά και εφήβους

Το εκπαιδευτικό/βιωματικό σεμινάριο παρέχεται με σκοπό να εκπαιδεύσει άτομα για την αξιολόγηση παιδιών και εφήβων  με νευροψυχολογικές συστοιχίες σταθμισμένες σε ελληνικό πληθυσμό. Παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μάθουν τρόπους χρήσης του τόσο για την οργανωμένη καταγραφή δεδομένων, την αποτελεσματική αξιολόγηση αλλά και τη συγγραφή Αξιολογητικής ΄Εκθεσης.

Διάρκεια: 14 ώρες

Registration for : Νευροψυχολογική αξιολόγηση σε παιδιά και εφήβους

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course