Εργομετρικό Κέντρο Νίκαιας «Παντ. Νικολαΐδης»

Οι φοιτητές του Τμήματος Αθλητικών Επιστημών του SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος, παρακολούθησαν μάθημα Εργομετρίας, στις  27/03/2018, στο σύγχρονο Κέντρο Εργομέτρησης «Παντ. Νικολαΐδης». Στo συγκεκριμένο εργομετρικό κέντρο, οι φοιτητές  παρακολούθησαν ειδικές μετρήσεις σχετικά με τη φυσική κατάσταση αθλητών, στις οποίες περιλαμβάνονταν η διαδικασία συλλογής δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των αθλητών/αθλούμενων.