Διαδοχική Διερμηνεία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαδοχική διερμηνεία με εστίαση στο ρόλο του διερμηνέα ανάμεσα σε δύο γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.  Οι συμμετέχοντες εισάγονται στις θεωρητικές αρχές της διερμηνείας και εξοικειώνονται με την πρακτική εφαρμογή τους. Στο σεμινάριο περιλαμβάνονται ενότητες όπως βασικές αρχές διερμηνείας,  εφαρμοσμένη διερμηνεία, διερμηνεία ως μέσο επικοινωνίας, ρόλος του διερμηνέα, τεχνικές απομνημόνευσης και τεχνικές λήψης σημειώσεων.

Διάρκεια:         70 ώρες

Registration for : Διαδοχική Διερμηνεία

    Registration Now

    Share This Course