Επιμέλεια κειμένων

Το σεμινάριο εισάγει τους συμμετέχοντες στα τρία επίπεδα επιμέλειας κειμένων και εφαρμόζουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκτούν. Τα αποσπάσματα και τα κείμενα που καλούνται οι συμμετέχοντες να επιμεληθούν, συνοδεύονται από οδηγίες από τον «πελάτη» και αφορούν στο είδος της επιμέλειας που απαιτείται και στο αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται το κάθε κείμενο.

Διάρκεια: 30 ώρες

Registration for : Επιμέλεια κειμένων

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course