Δημοσιογραφική Μετάφραση

Το σεμινάριο εισάγει τους σπουδαστές στην ανάλυση και τη μετάφραση δημοσιογραφικών κειμένων. Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με  τις μεταφραστικές δυσκολίες, τις μεταφραστικές προσεγγίσεις και τεχνικές για τη μετάφραση δημοσιογραφικών κειμένων ανάλογα με το μέσο ενημέρωσης, το αναγνωστικό κοινό και το είδος του δημοσιογραφικού κειμένου

Διάρκεια: 60 ώρες

Registration for : Δημοσιογραφική Μετάφραση

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course