Διαπολιτισμική Μεσολάβηση

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εισαγωγική κατάρτιση στις βασικές έννοιες της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης και έρχονται σε επαφή με τους κώδικες δεοντολογίας που διέπουν το επάγγελμα. Εκπαιδεύονται στις τεχνικές διερμηνείας, μετάφρασης, κατανόησης και ανάπτυξης λόγου.  Επιπλέον, διδάσκονται ιατρική και νομική ορολογία, βασικές αρχές προσφυγικού και μεταναστευτικού δικαίου, ενώ εξοικειώνονται με το ελληνικό σύστημα δημόσιας διοίκησης και τις σχετικές διαδικασίες που ακολουθούνται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.

Διάρκεια: 100 ώρες

Registration for : Διαπολιτισμική Μεσολάβηση

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course