Κοινωνική δικαιόχρηση

Το σεμινάριο παρέχει γνώσεις στους συμμετέχοντες για τις βασικές αρχές της Κοινωνικής δικαιόχρησης και τις διαφορές της από την εμπορική δικαιόχρηση. Το σεμινάριο βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της κοινωνικής δικαιόχρησης σχετικά με το κοινωνικό όραμα, την κοινωνική ανταποδοτικότητα, τον εκδημοκρατισμό της οικονομίας, τις οικονομίες κλίμακας και τα μοντέλα επιχειρήσεων του μέλλοντος

Διάρκεια:  30 ώρες

Registration for : Κοινωνική δικαιόχρηση

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course