Νομική Ορολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο εστιάζει στη νομική ορολογία στην ελληνική, τη γαλλική και την αγγλική γλώσσα. Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις διαφορές ανάμεσα σε διάφορα δίκαια και τους εξοικειώνει με τη νομική ορολογία από διάφορους τομείς όπως: Εμπορικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Πολιτική και Ποινική Δικονομία, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Διάρκεια:         60 ώρες

Registration for : Νομική Ορολογία

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course