Μετάφραση από Ελληνικά στα Αγγλικά

Το σεμινάριο εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και στις τεχνικές που απαιτούνται για τη μετάφραση κειμένων από τα Ελληνικά προς Αγγλικά. Οι σπουδαστές καλούνται να μεταφράσουν ποικιλία κειμένων αποκτώντας έτσι εξοικείωση με το συγκεκριμένο γλωσσικό συνδυασμό, ενώ συγχρόνως διδάσκονται τεχνικές για την παραγωγή μεταφράσεων επαγγελματικού επιπέδου. Επίσης, μαθαίνουν πώς να αναγνωρίζουν και να αποδίδουν στα Αγγλικά την κατάλληλη ορολογία ανάλογα με το είδος του κειμένου και να αντιμετωπίζουν δυσκολίες που αφορούν στο λόγο, τις συνάψεις και τη γενικότερη δομή του αγγλικού κειμένου.

Διάρκεια: 45 ώρες

Registration for : Μετάφραση από Ελληνικά στα Αγγλικά

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course