Λογοτεχνική Μετάφραση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο εξοικειώνει τους σπουδαστές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λογοτεχνικής μετάφρασης από τη γλώσσα-πηγή στη γλώσσα-στόχο μέσα από τη μετάφραση πληθώρας κειμένων διαφόρων λογοτεχνικών ειδών, όπως για παράδειγμα, κλασική λογοτεχνία, αστυνομική λογοτεχνία, μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας, και σύγχρονη λογοτεχνία. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι σπουδαστές εισάγονται στις βασικές αρχές των διάφορων λογοτεχνικών ειδών και εξετάζουν τις ιδιαίτερες μεταφραστικές δυσκολίες που παρουσιάζει το κάθε ένα, σε σχέση με το ύφος, τις λεξιλογικές και γραμματικές συνάψεις, τις περίπλοκες συντακτικές δομές, τους νεολογισμούς, τη στίξη, τα πολιτιστικά στοιχεία και τα αμετάφραστα στοιχεία.

Διάρκεια:         45 ώρες

Registration for : Λογοτεχνική Μετάφραση

    Registration Now

    Share This Course