Μετάφραση Οικονομικών κειμένων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές της ανάλυσης και μετάφρασης κειμένων οικονομικού περιεχομένου από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά. Οι σπουδαστές γνωρίζουν στην πράξη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικονομικών κειμένων μέσα από την ανάλυση κειμένων και τη μεταφραστική διαδικασία και μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως η ορολογία, η φρασεολογία, οι νεολογισμοί και οι μη μεταφρασμένοι όροι, ενώ διδάσκονται και εφαρμόζουν  μεταφραστικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Διάρκεια:         30 ώρες

Registration for : Μετάφραση Οικονομικών κειμένων

    Registration Now

    Share This Course