Ανάπτυξη & διεθνείς επιχειρησιακές συμμαχίες

Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις σε σχέση με τις νέες πολυμετοχικές συμμαχίες, τις βασικές επιχειρησιακές δραστηριότητες και τη φιλανθρωπία και τους βοηθά να κατανοήσουν ότι ένας και μόνο φορέας είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.   Το σεμινάριο εστιάζει στις επιχειρησιακές συνεργασίες και στις παγκόσμιες συμμαχίες που δημιουργούνται για την ενίσχυση της συμμετοχικής δραστηριότητας και την υλοποίηση των στόχων που τίθενται για την εθνική ανάπτυξη μέσω συστημικών παρεμβάσεων.

Διάρκεια:     30 ώρες

Registration for : Ανάπτυξη & διεθνείς επιχειρησιακές συμμαχίες

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course