Πολιτιστικό μάρκετινγκ

Οι σπουδαστές εισάγονται στο New Age, το πολιτιστικό περιβάλλον, τις νέες τάσεις & δυναμικές του κοινού, στις τεχνικές Arts Marketing, τις στρατηγικές προσέγγισης κοινού (Relationship Marketing), την προβολή & τις σχέσεις τους με τους δημοσιογράφους (Media Relations), τη διαχείριση  της εικόνας του οργανισμού (Image Making) και τη δημιουργία δικτύων  (Social Networking).

Διάρκεια: 30 ώρες

Registration for : Πολιτιστικό μάρκετινγκ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course