Διαχείριση εταιρικού προφίλ

Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές της διαχείρισης εταιρικού προφίλ σε συνδυασμό με την Στρατηγική Επικοινωνία και τη Διαχείριση Κρίσεων. Το σεμινάριο εισάγει τους συμμετέχοντες στη διαχείριση κρίσεων, που μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία ενός οργανισμού, μέσω αποτελεσματικών σχέσεων με τα ΜΜΕ και αποτελεσματικών τεχνικών για τη διαχείριση κρίσεων.

Διάρκεια: 30 ώρες

Registration for : Διαχείριση εταιρικού προφίλ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course