Παγκόσμιες επιχειρησιακές στρατηγικές

Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές των παγκόσμιων επιχειρησιακών στρατηγικών που υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διεθνές  επιχειρηματικό περιβάλλον και εξυπηρετούν πελάτες σε όλο τον κόσμο. Το σεμινάριο εισάγει τους συμμετέχοντες στις αποτελεσματικές τεχνικές ανταπόκρισης στους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους των εταιριών στο διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον.

Διάρκεια: 30 ώρες

 

Registration for : Παγκόσμιες επιχειρησιακές στρατηγικές

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course