Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων & επίλυση συγκρούσεων

Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά με την αποτελεσματική επίλυση συγκρούσεων με εστίαση στο πρόβλημα και την διεπιστημονική προσέγγιση. Το σεμινάριο εστιάζει κυρίως στην αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και σε τρία διαφορετικά επίπεδα: προσωπική ζωή, τοπικές κοινότητες, εργασιακές σχέσεις

Διάρκεια: 35 ώρες

Registration for : Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων & επίλυση συγκρούσεων

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course